Bảo hiểm nhà ở và 4 lưu ý người mua cần biết

Thứ Sáu, 10/02/2017, 09:34 GMT+7

Căn nhà là một tài sản rất lớn đối với đa số người dân. Tuy nhiên có rất nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình sở hữu căn nhà và những rủi ro ấy có thể gây tổn thất nặng nề nếu ngôi nhà của bạn không may gặp phải.

Để tránh những rủi ro bất ngờ gây tổn thất cho căn nhà có thể gây tổn thất cho các tài sản bên trong căn nhà bạn nên bảo hiểm tài sản của mình bằng cách sử dụng dịch vụ bảo hiểm nhà ở để yên tâm hơn.

  1. Quyền lợi bảo hiểm khi mua bảo hiểm nhà ở

Nếu bạn mua bảo hiểm nhà chắc chắn sẽ được các quyền lợi sau đây:

  • Bồi thường cho các tổn thất vật chất của chính ngôi nhà;
  • Bồi thường cho các tổn thất tài sản trong ngôi nhà;
  • Bảo hiểm cho cả nhà chung cư, căn hộ liền kề và biệt thự;
  • Giải quyết bồi thường đơn giản và nhanh chóng.
  1. Thông tin về sản phẩm bảo hiểm nhà ở
  • Đối tượng bảo hiểm nhà ở:

Căn nhà và các tài sản bên trong căn nhà. Căn nhà có thể là nhà chung cư, nhà liền kề hoặc biệt thự.

  • Phạm vi bảo hiểm nhà ở:

Đa phần các công ty bảo hiểm nhà ở sẽ bồi thường cho chủ ngôi nhà được bảo hiểm những thiệt hại xảy ra ro các nguyên nhân sau:

Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ;

Rủi ro “B”: Nổ;

Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;

Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước;

Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật;

Rủi ro “K”: Trộm cướp.

Bảo hiểm nhà ở

  1. Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhà ở

Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này cũng có thể chấm dứt tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm bằng cách gửi văn bản đề nghị hủy bỏ bảo hiểm cho công ty bảo hiểm trước 30 ngày. Trong trường hợp đó, phía bảo hiểm sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với phí ngắn hạn được nêu trong hợp đồng.

Người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này cam kết rằng trong thời hạn bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm không bị ràng buộc bởi bất kỳ thông báo hoặc quyết định trưng dụng hay thu hồi nào của Cơ quan có thẫm quyền địa phương nơi ngôi nhà toạ lạc.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm có thông báo hoặc quyết định đó. Công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với phí ngắn hạn có nêu trong hợp đồng.

  1. Bồi thường mua bảo hiểm nhà ở

Công ty bảo hiểm nhà ở có trách nhiệm xem xét bồi thường các tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công ty bảo hiểm thông báo bằng văn bản về việc bồi thường, nếu Người được bảo hiểm không có ý kiến gì khác thì được hiểu là đã đồng ý số tiền và cách thức bồi thường của công ty bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm có ý kiến khác thì phải thông báo cho công ty bảo hiểm bằng văn bản.

Đa phần thời hiệu khiếu nại đối với các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nhà ở là hai năm kể từ thời điểm xảy ra tổn thất.

>> Nguồn: http://baohiemtaisannhanh.com/bao-hiem-nha-o-va-4-luu-y-nguoi-mua-can-biet-16.html

Tags: bảo hiểm, bảo hiểm tài sản nhanh, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhà ở
ACIIDS09.org.vn / Mua bán nhanh
No avatar
Đăng bởi phuongthao
Tham gia 12/12/2016
Cấp độ Administrator
Bài viết 47/47
Tags: bảo hiểm, bảo hiểm tài sản nhanh, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhà ở
ACIIDS09.org.vn / Mua bán nhanh